Zwierząta

Promocje:

PROMOCJE...

Wysoki poziom glukozy we krwi, prowadzi do uszkodzeń narządów wewnętrznych.

Szybkie wykrycie i odpowiednie leczenie cukrzycy, wydłuża życie pacjenta.

Zachęcamy do profilaktycznych badań krwi minimum raz w roku.

Przez cały miesiąc CZERWIEC, badanie      poziomu glukozy                                                        u zwierząt powyżej 7 roku życia GRATIS.

Zwierzę do badania musi być na czczo minimum 8 godzin.

Promocja obejmuje jednorazowe badanie poziomu glukozy we krwi, za pomocą glukometru.

Szczegóły promocji dostępne w gabinecie lub pod numerm telefonu 531 646 660.